Monday, December 2, 2013

Seppo Lehdon yahoo.com sähköpostilta poimittu tallennus Tarja Halosen ja KRP:n munattomuudesta sotarikollisten luovutusasian suhteen


Seppo Lehdon yahoo.com sähköpostilta poimittu tallennus Tarja Halosen ja KRP:n munattomuudesta sotarikollisten luovutusasian suhteen

OHESSA SUOMENSISU.FI-KESKUSTELUSTA:) Partisaanikysymys kiusallinen Haloselle 
Posted by Lasse Koskinen on 8/8/2001, 12:15:09 Subject: Partisaanikysymys kiusallinen Haloselle 

 Date: Tue, 8 Feb 2000 10:23:39 Karjala-uutisia. Karjala-uutisia on yksityinen tietotoimisto. _____________________________________________
     8.2.2000

Jatkosodan aikaisten Neuvostoliiton partisaanien suorittamien suomalaisperheiden murhien sotarikostutkimus etenee hitaasti sammutetuin lyhdyin. Asia on kiusallinen presidentti Haloselle.
Tamperelainen HuK Seppo Lehto on tehnyt valtakunnansyyttäjälle tutkimuspyynnön
partisaanirikoksista. Tässä haastattelussa Lehto kommentoi asian nykyvaihetta. 

Partisaanien tekemien sotarikosten tutkimukset kiusallisia presidentti Haloselle
Kanteen tehnyt ihmettelee vitkastelua Neuvostoliiton partisaanien Pohjois-Suomessa jatkosodan aikana tekemät suomalaisperheiden surmat kohosivat voimakkaammin julkisuuteen pari vuotta sitten kahden dokumenttikirjan ja TV-2:n Ajankohtainen kakkonen -ohjelman myötä. Asiasta aiemmin julkaistut kirjoitukset eivät herättäneet huomiota, koska suoritetuista raiskauksista ja murhista haluttiin Neuvostoliiton olemassa olon aikana vaieta Suomessa.
      

Presidentti Tarja Haloselle partisaanirikosten käsittely on kiusallista. Hän painotti vaalikampanjassaan ihmisoikeuskysymysten tärkeyttä. Ulkoministerinä hän ottikin näitä aiheita esiin, mutta ei kajonnut suoraan Venäjän
kysymyksiin, vaan suojautui EU:n taakse. Suomi vaikutti EU-puheenjohtajana siihen, että EU:n Tshetshenia-kannanottoa lievennettiin.
Rohkeuden puutetta Venäjän suuntaan pidetäänkin Halosen heikkoutena.


Tamperelainen HuK Seppo Lehto on tehnyt valtakunnansyyttäjälle tutkimuspyynnön partisaanisotarikoksista. Lehto johtaa Suur-Suomi ry:tä, joka kampanjoi Suomen viime sotien rauhanteossa pakkoluovuttamien alueiden
palautuksen puolesta. Yhdistys pyrkii myös edistämään suomenkielen ja kulttuurin säilymistä Venäjän Itä-Karjalan alueella.

Siirtoja viranomaisilta
tutkimuskomissioon


Valtakunnansyyttäjän virasto siirsi asian käsittelyn sisäministeriölle, joka puolestaan välitti sen edelleen keskusrikospoliisille. Asiaa tutkii myös Suomen ja Venäjän yhteinen tutkimuselin, jolle Suomen valtion budjetissa on myönnetty tutkimusapuraha.


Petroskoissa toimiva venäläinen taho on ilmoittanut vaikeuksista tutkimuksen osalta, koska ei ilmoituksensa mukaan ole saanut riittävästi varoja Venäjän valtiolta.

- Herää kysymys, kuinka sotarikoksista epäillyt ovat vapaalla jalalla ilman tutkinnallista ratkaisua, ovatko neuvostopartisaanit jonkinlainen
erikoissuojeltu ryhmä ja suomettumisen viimeinen jäänne?, pohtii
Lehto. Asian hidasta etenemistä on ihmetelty myös Suomen lehdistön kommenteissa. Ajan rientäessä partisaanit ehtivät kuolla vanhuuteen.
- Asian hidastelu on kansakuntamme ja Venäjän välisiä suhteita vääristävä ja tulehduttava sotarikollisten suojausoperaatio, toteaa Lehto.


Petroskoin syyttäjä edellyttää pyyntöä


Lehto on ottanut yhteyttä myös Venäjän viranomaisiin. Petroskoin syyttäjä Bogdanov vastasi kirjeellä, jossa hän toteaa ettei elossa olevia partisaaneja voida luovuttaa Suomeen, koska Suomen taholta ei ole sitä pyydetty. Lisäksi syyttäjä epäsi oman toimivaltansa asiassa.
Poliisijohtaja Reijo Naulapää on julkisuudessa kommentoinut asiaa. Hän myöntää hitaan etenemisen, mutta pohtii puolestaan sitä, kannattaako toivottomalta näyttävään hankkeeseen käyttää voimavaroja.


- Ihmettelen, jos tämä Naulapään kommentti on virallisen Suomen tutkimusjohtajan kanta selviin murhiin, Lehto ihmettelee.
Lehdon mielestä partisaanien sotarikossyytteet pitäisi käsitellä Suomessa tekopaikkakuntien käräjillä, mielellään ylimmän syyttäjän toimiessa syyttäjänä.
     

- Venäjän federaatio on velvoitettava maksamaan Suomen valtiolle euromääräinen korvaus, samaan tapaan kuin juutalaisjärjestötkin ovat saaneet Saksalta.
Valtion tulee maksaa edelleen korvaukset omaisille, Lehto vaatii.
Lehto näkee laajempiakin asiayhteyksiä asian käsittelyssä. Hän kytkee aluepalautuksen mukaan tapahtumiin. 


Partisaanien syytteeseen saamisen myötä tulisi toteennäytettyä kaikki Neuvostoliiton teot kansakuntaamme kohtaan, näin voisimme vaatia pakkoluovutettujen alueittemme palautusta,painottaa Lehto.
Karjalan palauttamisesta on keskusteltu Venäjän lehdistössä ajoittain hyvinkin vilkkaasti. Lehto kiittelee erityisesti runsas vuosi sitten Nevasimaja Gazetassa ollutta artikkelia. Lehti ilmestyy Moskovassa. Kirjoitus ei saanut laajemmalti huomiota Suomessa.


Osa Venäjän lehdistä pelkää partisaanien tuomitsemisen olevan askel juuri sillä tiellä, joka ennen pitkää johtaa myös Suomen alueiden palauttamiseen.


Lasse Koskinen/Karjala-uutisia
Karjala-uutisia, Lasse Koskinen, Valjaskatu 6C53, 15830 LAHTI,
      p. (03) 753 3805, matkapuh. (040) 5150 148. lasse.koskinen@markpoint.inet.fi


--------------------

Pienellä nettihaulla kun ei sähkköpostista havainnut ko uutista tallessa niin löysin asiaan lisävalaistusta KRP:n toimista 2003:

Tarja Halonen ja Oikeuslaitos - Oikeutta sotien siviiliuhreille

Vaadimme valtiojohtoamme vaatimaan sotarikollisia
luovutettaviksi

Tarja Halonen lupasi syksyllä 1998 ulkoministerinä ollessaan, että sotarikokset ihmisyyttä vastaan eivät
vanhene. Kuinka on? Miten Tarja Halonen vastaa nyt huutoonsa?

KRP velttoilee presidentin kanssa sotarikollisten luovutuspyynnön tiukentamisessa

Tässä kävi niin että sotarikolliset vapautuu vastuusta, mutta heitä kritisoinut Seppo Lehto
Suur-Suomi r.y:n pj. joka syksyllä 1998 vaati heitä luovutettaviksi Suomeen / Haagiin, joutuu maksamaan
kritiikistään sotarikollisia vastaan sakkovankeudella Onko nyt kaikki mennyt ihan oikein?

Mielipiteenne?

"MURHA EI VANHENE KOSKAAN" ON UNOHDETTU


KRP aikoo lopettaa partisaanisurmien tutkimukset

(15.2.2003 klo 15:27) 

Keskusrikospoliisi aikoo lopettaa rikostutkinnan
neuvostopartisaanien sodanaikaisista siviilisurmista.
Oulussa ilmestyvän sanomalehti Kalevan mukaan Venäjä
on torjunut oikeusapupyynnön ja ilmoittanut, että
epäillyt rikokset ovat heidän sodan aikaisen
rikoslakinsa mukaan jo vanhentuneet.

Juttu päättynee tähän, sillä ilman Venäjän
arkistotietoja ja epäiltyjen kuulemista KRP ei pysty
tutkintaa jatkamaan. KRP on tutkinut partisaani-iskuja
siviilirikoksina.

Suomessa tehdyn esitutkinnan mukaan henkirikosten
tunnusmerkistö täyttyi iskuissa. Partisaanit eivät
olleet varsinaisesti sotaväkeä, mutta heidän
hyökkäyksissään Lapin ja itärajan suomalaiskyliin
kuoli noin 150 siviiliä. Uhrien joukossa oli myös
lapsia ja naisia.


VAADIMME TARJA HALOSTA JA OIKEUSLAITOSTA KANSAINVÄLISEEN OIKEUSSUOJAN HAKUUN KO. SOTARIKOLLISTEN VASTUUSEENSAATTAMISEKSI


----------
Isänmaamme olennaisiinn kunniakkaisiin tunnuksiin on aina sisältynyt hakaristi, joka muuta väittää valehtelee

Valkoinen Mannerheim Seppo Lehto Pro Suomi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://valkoinen-mannerheim.blogspot.fi/
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment